Marieholmskanalen

Dessa rader är saxade ur intervju med Anton Svärd införd i Värnamo Nyheter den 16 oktober 1958.

Marieholmskanaln började byggas på hösten 1904 och var klar 1910. Man hade haft möjlighet att få en järnväg dragen upp till Marieholm men av någon anledning avböjt detta. För att få godset som producerades vid bruket ner till Hillerstorp bestämde sig bruksherrarna för att gräva kanalen. Bakom bygget av kanalen stod Henning Collén. I bidrag till anläggningen lyckades man få 210.000:- ur en sjösänkningsfond, en 1/3 del fick han bidra med själv och på något sätt fick man fram resterande 1/3 del så att bygget kunde börja.

Anton Svärd berättar ”När trafiken skulle börja gick jag ner till hamnen för att beskåda härligheten – jag hade bogserat en del under exercisen i Karlsborg och Karlskrona – och jag upptäckte snart att dom hade glömt sätta roder på pråmen. Så jag fick uppdraget att följa med på färden för att hjälpa gossarna tillrätta och så blev det att jag blev kvar i den tjänsten i 22 år”.

Den första bogserbåten på Marieholmskanalen var ”Vidöstern”  som inköptes i Värnamo efter mångårig tjänst där. Den stoppade inte länge för den hårda bogserartjänsten utan fick snart kasseras. Anton Svärd och Emil Thyr byggde då en båt för råoljedrift. Denna båt komma att hålla under de alla år som Svärd arbetade som skeppare på kanalen.

Turerna gick dagligen. Från Hillerstorp gick  man med last av tackjärn, övriga varor för brukets behov samt handelsvaror. På återfärden lastades pråmarna med brukets färdiga produkter, i regel lantbruksmaskiner vilka såldes till Kullberg & Co i Katrineholm. Varje pråm tog 10 tons last som sedan skickades med järnväg från Hillerstorp.

En schematisk beskrivning av Marieholmskanalen finns uppsatt i den gamla fabriksbyggnaden i Marieholm.