Sommar i Gamla Fabriken 2020

 
Coronasäkerhet : Besökare ombeds visa hänsyn och hålla avstånd både inne i Fabriken och ute.