Förlängd sommarsäsong

Hantverkarna förlänger sommaren: öppet i hantverkscafe´t 
 
Söndag 15/8 samt Söndag 22/8  Öppet kl 14,00-18,00 
 
Avslutning Lördag 28/8 öppet tid 10,00 - 15,00