Samhällsföreningens Årsmöte 19 mars

Tisdag 19 mars kl 18,30 håller Vägföreningen sitt sista årsmöte.
Därefter Samhällsföreningen årsmöte och gemensam fika.
Alla Välkomna