Vatten i Marieholm

Enligt kommunen har samtliga tester av vårt vatten visat att det är tjänligt och inga spår av virus kunnat påvisats.
Därför tas vattentankarna bort fredag 15 juni.

Dammslåtter

 

 

 

 

 

Kom med och hjälp till med Dammslåtter

Vi samlas vid Gamla Fabriken

Lördag 9 juni kl 08.30 – 10.30

Tidig start för att undvika värsta värmen

Alla är hjärtligt Välkomna, vi har gemensamt fika

Efter avslutat arbete

Marieholms Samhällsförening

Valborg