Marieholms Vägförening

Vid Vägföreningens extramöte 5 november 2018.  Avtackade ordförande Joachim Ling  nestorn Lennart Lidqvist som varit med i styrelsen sedan föreningen bildades.Sverker Larsson kassör sedan 1974 och Anders Storm ledamot i många år.
 
Den nuvarande vägföreningen avlöses av den nya vägstyrelsen vid årsskiftet. Formellt avslut blir vid kommande årsmöte.