Vatten i Marieholm

Enligt kommunen har samtliga tester av vårt vatten visat att det är tjänligt och inga spår av virus kunnat påvisats.
Därför tas vattentankarna bort fredag 15 juni.

Sommar i Gamla Fabriken 2018

Vi öppnar Onsdag 27 Juni Kl 14,00.

Dammslåtter

 

 

 

 

 

Kom med och hjälp till med Dammslåtter

Vi samlas vid Gamla Fabriken

Lördag 9 juni kl 08.30 – 10.30

Tidig start för att undvika värsta värmen

Alla är hjärtligt Välkomna, vi har gemensamt fika

Efter avslutat arbete

Marieholms Samhällsförening